Algemene Voorwaarden vertalen… je loopt er tegen aan als je bijvoorbeeld je webshop wilt uitbreiden naar het buitenland of internationaal zaken wilt doen. Een van de meest voorkomende vertalingen bij Vertaalbureau Perfect is dan ook het vertalen van Algemene Voorwaarden. Maar dienen Algemene Voorwaarden wel vertaald te worden? Er geldt in het algemeen geen taaleis voor algemene voorwaarden. De wederpartij moet kunnen snappen wat er in je algemene voorwaarden staat. Aangenomen wordt dat zowel de verwijzing naar als de tekst van de algemene voorwaarden in een voor de wederpartij begrijpelijke taal moeten zijn opgesteld. De vraag is vervolgens wat dient te worden verstaan onder de term “begrijpelijke taal”. Verondersteld wordt dat dit de taal is waarin tussen de wederpartijen wordt onderhandeld. Dus als je de Duitse markt wilt gaan bedienen, moeten je voorwaarden Duitstalig zijn. Maar als je zeker weet dat je Duitse klanten allemaal prima het Engels beheersen, dan kun je gerust Engelstalige voorwaarden aanbieden in Duitsland. Onze mening is wel dat algemene voorwaarden in de taal van het land waarin het gebruikt wordt, bijdraagt aan het vertrouwen en dat de kans op succes hiermee vergroot wordt.

Nederlands recht

Het is niet verplicht om bij vertaalde voorwaarden ook meteen te bepalen dat het recht van desbetreffende land geldt. Je kunt bijvoorbeeld de zin “Nederlands recht is van toepassing” dus letterlijk vertalen: “Dutch law applies to these terms & conditions”. Zo blijft het een Nederlands juridisch document, maar leesbaar voor Engelstaligen. Het is dus niet noodzakelijk om je algemene voorwaarden te laten voldoen aan de regels van bijvoorbeeld een Duits wetboek. Je doet er wel verstandig aan om contact te zoeken met een juridische partij die je hierin kan adviseren. Vertaal dus altijd je algemene voorwaarden als je internationaal zaken wilt doen en zorg er voor dat je klanten begrijpen waar ze mee akkoord gaan bij het doen van een aankoop of het accepteren van een offerte. Zorg dat er geen discussie kan ontstaan en vraag bij twijfel om juridisch advies.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.