Tegenwoordig maken vertaalbureaus steeds vaker gebruik van hulpmiddelen in het vertaalproces. Het vertaalgeheugen is hier een voorbeeld van. Met het vertaalgeheugen zijn vertalers in staat om sneller en efficiënter teksten te vertalen. Maar wat is het vertaalgeheugen en wat zijn de voordelen?

Wat is een vertaalgeheugen?

Het vertaalgeheugen, ook wel Translation Memory (TM) genoemd, is een database van zinsdelen, segmenten en woorden die de professionele vertalers ondersteunen bij het vertalen van teksten. Het vertaalgeheugen wordt samen door de professionele vertalers en de klant opgebouwd. Zo worden eerder vertaalde teksten gebruikt als input voor de database.

Daarnaast kan de klant een lijst, ook wel een Termbase (TB) genoemd, met vertaalde woorden en zinnen aanleveren. Hierdoor ontstaat er een database van woorden en zinnen die uniek zijn en overeenkomen met de voorkeuren van de klant. Door het vertaalgeheugen vertalen professionele vertalers consistenter, zorgvuldiger en efficiënter teksten.

Hoe werkt het vertaalgeheugen in praktijk?

In praktijk is het vertaalgeheugen een waardevol hulpmiddel voor de professionele vertaler. Wanneer de vertaler een tekst vertaalt, geeft de vertaalsoftware suggesties vanuit het vertaalgeheugen aan de vertaler. Zo kan de vertaalsoftware aangeven dat er een match is tussen een zin in een tekst dat vertaald moet worden en een zin uit het vertaalgeheugen. De vertaalsoftware adviseert de vertaler dan om de ingevoerde vertaling uit het vertaalgeheugen te gebruiken. Uiteindelijk bepaalt de vertaler zelf of de vertaling uit het vertaalgeheugen overgenomen wordt of niet.

Vertaalgeheugen versus vertaalmachine

Vaak wordt het vertaalgeheugen vergeleken met een vertaalmachine. Toch zit er een groot verschil tussen het vertaalgeheugen en een vertaalmachine.

Een vertaalgeheugen ondersteunt de vertaler in het uitvoeren van de vertaling. Hierbij blijft de vertaler "in control". Bij een vertaalmachine is de vertaling volledig geautomatiseerd. Helaas gaat dit vaak ten koste van de kwaliteit van de vertaling.

Zo kijkt een vertaalmachine niet naar consistentie, waardoor er voor hetzelfde woord verschillende vertalingen wordt gebruikt. Ook ontbreekt, in tegenstelling tot het vertaalgeheugen, de optie om woorden en zinnen aan te leveren. Hierdoor bepaalt de vertaalmachine de vertaling en niet de vertaler. Vertaalbureau Perfect raadt het daarom af om vertaalmachines te gebruiken voor professionele vertalingen.

Voordelen van het vertaalgeheugen

Het gebruik van een vertaalgeheugen heeft diverse voordelen. Voordelen voor de vertaler maar ook voor de klant.

Consistentie
Het vertaalgeheugen is samen met de klant opgesteld. Hierdoor zijn de vertaalde woorden, zinnen en zinsdelen consistent. Dit leest prettiger voor de lezer. Bovendien zorgt consistentie voor duidelijkheid bij de lezer.

Tijdbesparing
Door het vertaalgeheugen is de vertaler sneller in staat om teksten kwalitatief te vertalen. Hoe groter het vertaalgeheugen is, hoe sneller teksten vertaald kunnen worden. Met het vertaalgeheugen heeft de klant sneller de vertaalde teksten.

Kostenbesparing
Doordat vertaalsoftware teksten analyseert met het vertaalgeheugen, wordt er direct aangegeven wat er vertaald moet worden en of het in het vertaalgeheugen staat. Op deze manier kan de vertaler efficiënter vertalen en wordt er tijd bespaard. Dit is voordelig, want de kosten voor het laten vertalen van teksten zijn hierdoor laag!

Vertaaltechnologie

VBP 009 Illustratie vertaalgeheugen V2

Vertaalgeheugen

We herkennen eerder vertaalde en dubbele teksten. Dit verhoogt de consistentie van de vertaling en voorkomt dubbele kosten. Eerder vertaalde tekst wordt opgeslagen in het vertaalgeheugen. Per klant wordt een vertaalgeheugen opgebouwd.

VBP 009 Illustratie terminologielijst V2

Terminologielijst

Wanneer er specifieke vertalingen of een tone of voice gewenst is kan dit vastgelegd worden in de terminologielijst. Deze vertalingen worden gesuggereerd aan de vertaler. Dit verbetert de consistentie van de vertalingen en zo kunnen speciale wensen beter toegepast worden.

VBP 009 Illustratie automatische kwaliteitscontrole V2

Kwaliteitscontrole

Naast de 2e controle door een menselijke vertaler, passen wij ook een automatische kwaliteitscheck toe. Deze omvat stilistische verbeteringen, spelling en het controleren van de vertalingen. Dit helpt de vertaler en de revisor met het vinden van vergissingen en verbetert de vertaling en consistentie.

Het vertaalgeheugen bij Vertaalbureau Perfect

Ook bij Vertaalbureau Perfect wordt er gebruik gemaakt van het vertaalgeheugen om teksten professioneel te vertalen. Met onze vertaalsoftware en het vertaalgeheugen zijn wij in staat om jouw teksten efficiënt, snel en nauwkeurig te vertalen. Het proces is vrij eenvoudig en transparant:

Allereerst analyseren wij samen naar de teksten. Zo analyseren wij het doel van de teksten, de tone-of-voice en naar specifieke termen en woorden die kenmerkend zijn in de teksten. Vervolgens worden de teksten vertaald naar andere talen.

Tijdens dit vertaalproces, heb je altijd de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven en om feedback te leveren op de vertalingen. Hierdoor bouwt Vertaalbureau Perfect samen met jou aan de perfecte vertalingen van de teksten.

Uiteindelijk, wanneer je tevreden bent met de professionele vertalingen, wordt dit verwerkt in het vertaalgeheugen. Vertaalbureau Perfect beschikt dan over jouw voorkeurvertalingen voor toekomstige vertaalopdrachten. Hierdoor gaan vertalingen in de toekomst sneller en efficiënter.

Wil je meer informatie over het vertaalgeheugen of wil je teksten professioneel laten vertalen? Neem dan contact op met één van onze vertaalspecialisten.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.