Het Duits (Hoogduits) heeft een prominente plaats in het taalonderwijs in Nederland en neemt, na een periode van neergang aan het eind van de 20e eeuw, weer toe aan populariteit. Zo wordt er op het VWO minimaal twee jaar Duits onderwezen.

Ook is er een tweetalige (Duits-Nederlands) middelbare school in Venlo, nabij de Duitse grens. Ongeveer 55 tot 60% van de Nederlanders heeft in meer of mindere mate kennis van het Duits en er wonen 386.000 Duitsers in Nederland.

Vooral doordat Duitsland na de val van de muur economisch steeds sterker is geworden, wordt de Duitse taal ook steeds interessanter voor zowel particulieren en bedrijven. Andersom is het ook populair voor Duitsers om Nederlands te studeren: alleen al in Münster zijn er meer studenten Nederlands dan studenten Duits in Nederland. Door de toenemende globalisering en internationalisering wordt het tevens interessanter voor bedrijven om hun producten buiten de grenzen van Nederland te verhandelen.

Sterke gelijkenissen

De woordenschat van het Nederlands vertoont sterke gelijkenissen met die van het Duits. Het Nederlands en het Duits zijn nauw verwante talen en kennen dus zeer veel cognaten. De meeste Nederlandse woorden lijken hierdoor zowel qua vorm als betekenis sterk op hun Duitse vertaalequivalent. Toch is het voor Nederlandstaligen vaak juist hierdoor weer moeilijk om het Duits echt goed te verstaan en te spreken (en natuurlijk vice versa), aangezien veel etymologisch verwante woorden nèt iets anders betekenen. Men moet bij zowel het verstaan als het spreken van Duits erg bedacht zijn op valse vrienden.

Enkele voorbeelden:

See ("meer"),
Meer ("zee"),
Winkel ("haak"),
einladen ("uitnodigen"),
bellen ("blaffen"),
dürfen ("mogen"),
brauchen ("nodig hebben"),
werden ("worden" maar ook "zullen"),
einstellen (opheffen) en
schlimm ("erg").

Bij vertalingen is het ook van groot belang dat er onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende type teksten. Bij Vertaalbureau Perfect ben je verzekerd van een professionele vertaling door een native speaker. Daarnaast zijn onze vertalers gespecialiseerd in een groot aantal vakgebieden gespecialiseerd. Klik hier voor meer informatie voor onze vertalers en hier over onze vakgebieden.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.