Lidmaatschappen

Naast het professioneel vertalen van teksten zijn wij ook actief binnen verschillende brancheorganisaties. Het doel van onze lidmaatschappen is zowel het delen als het vergaren van kennis om de branche en ons vertaalbureau te blijven verbeteren.

Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland

Omdat Vertaalbureau Perfect veel waarde hecht aan een hoge kwaliteit zijn wij volwaardig lid van de VViN (voorheen ATA). De Vereniging van Vertaalbureaus in Nederland is een brancheorganisatie voor vertaalbureaus gericht op kwaliteit, zorgvuldigheid en kennisdeling binnen de vertaalbranche. Omdat Vertaalbureau Perfect volwaardig lid is van de VViN, hanteren wij de Algemene Voorwaarden zoals opgesteld door de VViN.

Fenedex Export Partners

Fenedex is een vereniging van Nederlandse exporteurs en andere internationaal opererende ondernemingen. De organisatie brengt kennis en ervaring bij elkaar en verrijkt deze. Om kennis te delen en de Nederlandse export te ondersteunen zijn wij lid van dit netwerk. Vertaalbureau Perfect ondersteunt ook diverse Fenedex-leden met vertalingen.