Uit gemak vertalen ondernemers hun algemene voorwaarden zomaar in het Duits, zonder het bijbehorende rechtsverschil met Duitsland na te lopen. Een grote, jammer genoeg veelgemaakte, fout, soms met dramatische gevolgen. Onverwachte schadeclaims, langlopende rechtzaken, allemaal dingen die een ondernemer niet wil.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, het zijn de regels die een bedrijf stelt aan de wederpartij wanneer er zaken gedaan worden. Algemene voorwaarden zijn dus van juridisch levensbelang voor een bedrijf. Daarbij meegenomen dat in een juridische tekst details van levensbelang zijn, moet het vertalen van algemene voorwaarden bijzonder secuur gebeuren. Daarbij moeten ook de juridische verschillen per land meegenomen worden. Vertaalbureau Perfect is zich van deze ernst bewust.

Voorwaarden vertalen naar het Duits

Een hiaat in de algemene voorwaarden kan geschillen opleveren die uiteindelijk veel schade op kunnen leveren. Algemene voorwaarden met bepalingen op de zogenoemde grijze, dan wel zwarte lijst zijn daarbij ook gevaarlijk. Bij toetsing bij de rechtbank zal de rechter bijvoorbeeld altijd de interpretatie in het voordeel van de consument uitleggen. Bepalingen uit de zogenoemde zwarte lijst zullen altijd nietig worden verklaard in het geval van onenigheid rond die bepalingen. Voor meer informatie over onze juridische vertalingen verwijzen wij naar de pagina Juridische vertaling.

Verschillen met Duitsland

Taal is bij algemene voorwaarden ook een belangrijke factor. Een ondernemer is immers verplicht ervoor zorg te dragen dat de (potentiële) relatie de algemene voorwaarden kan begrijpen. Spreekt een relatie geen Nederlands, dan moeten de algemene voorwaarden kenbaar gemaakt worden in de taal van de relatie. Ook moet men rekening houden met het land van zakendoen, op welke recht (Nederlands of buitenlands) het contract zijn wettelijke basis ontleent. Als voorbeeld nemen hier even Duitsland, met de daar gebruikelijke handelingen rond algemene voorwaarden (In Duitsland: 'Allgemeine Geschäftsbedingungen') en specifieke wetten. In Duitsland werkt men veel volgens de Incoterms. Daarbij wordt bij vroegtijdige betaling veelal een korting (Skonto) gegeven. Gebruikelijk is verder dat de algemene voorwaarden op de achterzijde van het contract staan, eventueel ook al op de offerte.

Verder is het in Duitsland niet mogelijk de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Een ondernemer die in Duitsland zaken wil gaan doen moet zich hierbij ook van bewust zijn dat het beroepen op Nederlands recht als vangnet niet zo goed werkt. Voordat Nederlands recht voor de Duitse wederpartij kan worden toegepast, moet het vonnis volgens de Duitse rechter nog uitvoerbaar worden verklaard. Dat als zeker bij spoed van het vonnis erg onhandig.

Juridisch advies

Voor jou is het handig dit in acht te nemen wanneer je overweegt jouw algemene voorwaarden te laten vertalen. Het vertalen van algemene voorwaarden gebeurt door de voorwaarden gericht op Nederlands Recht te vertalen. Juridische toetsing met betrekking tot het Duitse Recht is daarbij dus nog niet gebeurd, wat wij aanraden altijd te doen, om eventuele toekomstige interpretatiegeschillen te voorkomen.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.