Alhoewel het Nederlands en het Spaans niet dezelfde oorsprong hebben, is er toch een aantal woorden die op elkaar lijken. Let bij het schrijven of spreken in het Spaans vooral op voor valse vrienden oftewel ‘valse vrienden’.

Dit zijn woorden die wij letterlijk vertalen, maar die in het Spaans een geheel andere betekenis hebben. Bijvoorbeeld: ‘autobom’ is in Nederland een reden om je snel uit de voeten te maken, terwijl ‘autobombo’ in het Spaans 'zelfverheerlijking' betekent. Je ziet dat dit een aanzienlijk verschil in betekenis is.

Hieronder een lijst van nog meer woorden waarbij je even op moet letten:

 • aceite lijkt op "azijn" maar betekent "olie".
 • autobombo niet "autobom" maar "zelfverheerlijking".
 • cara niet "kar" of "auto" maar "gezicht".
 • carro in Spanje: "kar", in Zuid-Amerika "auto".
 • carta niet "kaart" maar "brief".
 • cerveza niet "servies" maar "bier".
 • do(mingo) niet "do(nderdag)" maar "zondag".
 • espectáculo niet "lawaai" maar "voorstelling".
 • guante niet "want" maar "handschoen".
 • gracioso niet "gracieus" maar "grappig".
 • ma(rtes) niet "ma(andag)" maar "dinsdag".
 • molestar niet "molesteren" maar "hinderen"
 • O(este) niet "O(ost)" maar "West".
 • pan niet "pan" maar "brood".
 • patata niet "patat" (frites) maar "aardappel".
 • suegro/a niet "zwager" maar "schoonouder".
 • vaso niet "vaas" maar "drinkglas".
 • yo niet "jij" maar "ik".
© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.