Eén enkele stem was het verschil tussen Engels en Duits. In 1795 vergaderde het Amerikaanse Congres over de taal in de Verenigde Staten. De keuze voor het Engels was het startpunt voor de Engelse taal om de wereldtaal te worden die het tegenwoordig is. Een harde afspraak is er gemaakt tussen landen, maar door de jaren heen is het Engels door verschillende factoren uitgegroeid tot de belangrijkste taal. Tegenwoordig wordt het aantal mensen dat Engels spreekt geschat op 1,8 miljard. In dit artikel lees je hoe het Engels zich heeft ontwikkeld tot de belangrijkste taal.

Britse kolonisatie

Al vanaf de 20e eeuw is het Engels de meest invloedrijke taal van de wereld. Dit gaat terug naar de tijd van de kolonisatie. Groot-Brittannië was in de 17e, 18e en 19e eeuw één van de grootste koloniale machten ter wereld. De Britse koloniën waren verdeeld over de hele wereld. Naast een aantal kleinere landen stichtten de Britten Amerika, India, Australië en Zuid-Afrika. Omdat de lokale bevolking hun eigen taal sprak, werd besloten dat er een universele taal moest komen. Door de toenemende handel werd communicatie belangrijker dan ooit te voren. Omdat het Engels in alle uithoeken van de wereld al werd gesproken, groeide het uit tot wereldtaal. Nadat de Britse koloniën onafhankelijk werden, werden veel van deze landen officieel meertalig. Toch bleef de Engelse taal nodig om te kunnen communiceren tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Engels in de VS

Binnen het Engels kennen we diverse varianten, waarvan het Brits-Engels en het Amerikaans-Engels het bekendst zijn. Maar ook binnen het Brits-Engels vinden we diverse varianten, zoals het Schots en het Welsh, talen die soms behoorlijk afwijken van de moedertaal. De manier hoe het Engels de taal van de Verenigde Staten is geworden, is een fraaie anekdote. Zoals bekend ontstond het land uit een groot aantal koloniën van diverse landen. Een stemming in het Amerikaans Congres in 1795 moest een officiële taal van het land aanwijzen. Het Engels won deze stemming met slechts één stem voorsprong op het Duits.

Verdere groei

De Amerikaanse culturele en wetenschappelijke dominantie zorgden vervolgens voor een verdere groei van het Engels als wereldtaal. Het overgrote deel van de muziek-, televisie-, en filmindustrie maakt gebruik van het Engels. Op deze manier wordt een zo groot mogelijke doelgroep bereikt. Ook voor het vergaren van kennis over allerlei zaken, is beheersing van de Engelse taal essentieel. Voor bedrijven is het dan ook van levensbelang dat teksten in de eigen taal een correcte Engelse vertaling krijgen.

De suggestie dat Engels een wereldtaal is omdat het makkelijk te leren is, kan historisch gezien worden ontkracht. Duizenden jaren was het waanzinnig lastige Latijn de heersende taal in Europa. Latijn werd toen gezien als dé taal om vooruit te komen in het leven en kennis te vergaren. Feitelijk dezelfde drijfveren om tegenwoordig Engels te leren. Tegenwoordig spreekt bijna niemand meer Latijn, omdat het een zeer moeilijke taal is.

Blijft Engels de wereldtaal?

Of Engels voor altijd de belangrijkste taal zal blijven is lastig te stellen. Maar door het hedendaagse belang van de taal en de sprekende populatie ligt het wel enorm voor de hand dat het belang van de Engelse taal voorlopig niet zal afnemen.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.