Zoals de titel al direct prijsgeeft, het vak vertalen wordt vaak onderschat. ‘Even een briefje vertalen’, vraagt men aan je wanneer je goed bent met talen. Maar vertaalwerk is een vak dat veel specialistische kennis vereist. Een klein vertaalfoutje in een contract kan bijvoorbeeld al leiden tot financiële schade voor jouw bedrijf wanneer je aansprakelijk wordt gesteld. Naast grondige kennis van de bron- en doeltaal, is er ook diepgaande kennis nodig over de cultuur, en zaken als bijvoorbeeld gezegdes. Gezegdes zijn niet zomaar klakkeloos naar een andere taal te vertalen, bijvoorbeeld:

‘That’s not my cup of tea’, wat letterlijk dus ‘Dat is niet mijn kop thee’ zou betekenen. De juiste vertaling is echte ‘Dat is niet mijn smaak’, of ‘Dat is niet aan mij besteed’. Met name door te werken met native-speakers voorkom je dat men zinnen letterlijk gaat vertalen.

Om maar aan te geven dat dit in het dagelijkse leven nog wel eens misgaat, een aantal vertalingen uit echte boeken en films:

- ‘Hope springs eternal’ werd in een film ondertiteld als ‘Ik hoop dat de lente eeuwig duurt’, terwijl het in werkelijkheid betekent dat er altijd nog hoop is.
- ‘Jump’ of ‘Jump start’ is een Amerikaanse uitdrukking, dit betekent het illegaal starten van een auto. ‘Can you jump it’ werd echter als volgt vertaald: ‘Kun je er overheen springen?’.

Een fout is dus erg snel gemaakt wanneer een vertaler niet ervaren genoeg is of niet over genoeg kennis beschikt. Het is dan ook erg belangrijk om een vertaler te kiezen die het onderwerp van de te vertalen tekst goed begrijpt. Als vertaalbureau zorgen wij er dan ook altijd voor dat de meest geschikte vertaler aan uw opdracht gekoppeld wordt. Dat betekent dus dat aan technische teksten een vertaler met technische vakkennis gekoppeld wordt.

Ook de spelling en grammatica zijn essentieel voor de geloofwaardigheid van jouw tekst. Fouten in teksten komen onprofessioneel over en kunnen ertoe leiden dat de lezer afhaakt. Daarom zorgen onze revisoren er bij de controle van vertalingen voor dat eventuele spelfouten alsnog aangepast worden. Op deze manier kunnen wij als vertaalbureau optimale kwaliteit voor uw vertalingen garanderen. Want vertalen is nou eenmaal niet eenvoudig. Vertalen behoeft een professionele aanpak, waardoor je als bedrijf goed voor de dag komt in welke taal dan ook.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.