Iedereen heeft wel eens gehoord dat kinderen vaak sneller een vreemde taal beheersen dan volwassenen. Bij kinderen is het zo dat zij hun moedertaal of een tweede taal vloeiend kunnen leren spreken. Iemand die na zijn kindertijd een nieuwe taal oppakt zal altijd een accent houden. Volgens taalexperts is het aanleren van een vreemde taal moeilijker na de puberteit. De reden hiervoor is dat een biologische verandering plaatsvindt na deze kritieke periode. Een leuke, en relevante vergelijking is die met het dierenrijk. Het is namelijk zo dat zangvogels die een geïsoleerde of afgezonderde jeugd hebben gehad nooit meer zo mooi kunnen leren zingen als hun soortgenoten die ‘normaal’ opgegroeid zijn.

Volgens de deskundige

Een paar redenen die taaldeskundige Sonja van Boxtel noemt geven aan waarom een kind sneller, en beter een vreemde taal kan leren dan een volwassene:

  • Op kinderen ligt geen maatschappelijke druk.
  • Er wordt voor hen gezorgd en hebben alle tijd en ruimte om veel te oefenen.
  • Wanneer volwassenen tegen kinderen praten, passen ze het taalgebruik aan. Er wordt duidelijker gearticuleerd, het tempo ligt lager en er wordt gebruik gemaakt van een simpele woordkeuze.

Associëren maakt eenvoudig

Natuurlijk spelen meerdere factoren mee in het leren van een vreemde taal. Voorbeelden zijn opleidingsniveau, plezier hebben in leren en de taalkundige achtergrond van de betreffende persoon. Een belangrijk gegeven dat niet vergeten mag worden als het gaat om het leren van taal, is dat volwassenen beter kunnen associëren. Het is dus niet perse waar dat kinderen sneller een taal kunnen leren. Doordat bij volwassen mensen heel gemakkelijk allerlei associaties gemaakt kunnen worden, gaat dit proces sneller dan het natuurlijke proces waarin kinderen hun moedertaal of een vreemde taal leren spreken. Bij volwassenen is het immers zo dat men enkel het woord moet leren omdat de betekenis al bekend bij hen is vanuit de aangeleerde moedertaal. Het is wel zo dat kinderen een veel betere uitspraak hebben wanneer zij een tweede taal leren. Kinderen zijn beter in het volledig loslaten van de aangeleerde klanken terwijl dit voor volwassenen veel moeilijker is. Volwassenen denken meer in patronen waar deze bij kinderen er nog niet zijn.

Een aantal factoren bepalen hoe snel een volwassene een vreemde taal kan leren:

  • De kwaliteit van de wijze waarop de vreemde taal aangeleerd wordt.
  • De mate van motivatie bepaalt voor een groot deel het succes in het leerproces
  • De hoeveelheid bijscholing en training die gevolgd zijn en worden

Al met al is het dus niet bewezen dat het leren van een vreemde taal gemakkelijk is voor een kind dan voor een volwassene. Zoals bovenstaand beschreven is, is het voor kinderen wél een stuk eenvoudiger om zonder accent een nieuwe taal te leren en kunnen spreken.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.