Als vertaalbureau blijven wij continu benaderen hoe belangrijk het is om rekening te houden met de verschillende culturen van verschillende landen. Ondernemers maken namelijk vaak de fout om landen waar dezelfde moedertaal gehanteerd wordt hetzelfde te benaderen. Maar ook al wordt in verschillende landen dezelfde taal gesproken, wil dat nog niet zeggen dat er geen verschillen tussen deze landen zijn.

Een goed voorbeeld is Duitsland, veelal denkt men dat zij met het vertalen van hun webshop naar het Duits ook direct de Oostenrijkse en Zwitserse markt kunnen veroveren. Overigens doen Oostenrijk en Zwitserland het economisch gezien net als Duitsland erg goed. En dat terwijl er relatief gezien vergeleken met Duitsland nog weinig zaken wordt gedaan met deze twee landen.

Duits vertaalbureau nodig?

Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk: verschillen/overeenkomsten

Het is natuurlijk ook niet vreemd dat men in de veronderstelling is dat deze landen op dezelfde wijze benaderd kunnen worden. Echter is niets minder waar. Net zoals België en Nederland behalve de taal ook weinig gemeen hebben, geldt dat ook voor bijvoorbeeld Zwitserland en Duitsland.

Oostenrijkers komen redelijk overeen met de Duitsers, Zwitsers zijn echter toch net iets anders ingesteld als consument. Zo winnen Zwitsers erg veel informatie in over een bedrijf en wanneer zij contact opnemen leidt dat ook vrijwel altijd tot een order of offerteaanvraag. Bij de Duitsers en Oostenrijkers is het contact vaak veel vrijblijvender.

Het is daarom ook verstandig voor bedrijven om per land een verschillend marketingbeleid te voeren. Ook is het niet onverstandig om per land een verschillende klantenmanager aan te nemen, die verstand heeft van de cultuur en de consument goed weet te benaderen. Dit geldt ook voor de website en brochures etc.

Tot slot nog een aantal tips ter bevordering van het ondernemen in Oostenrijk en Zwitserland, dus twee Duitstalige landen:

Zwitserland:

Zwitsers zijn erg direct, sober en rechtdoorzee. Botheid of agressieve verkooppraat zal zeker niet in de smaak vallen bij Zwitserse consumenten. Zoals al eerder gezegd is snel en los zaken er niet bij voor Zwitsers, zij laten zich niet opjagen maar willen rustig alle feiten op een rijtje zetten en zo veel mogelijk informatie verzamelen. Zwitserse bedrijven zijn erg loyaal aan hun leveranciers. Zij gaan graag duurzame relaties aan en onderhouden deze dan ook zorgvuldig.

Oostenrijk:

Oostenrijkers zijn in de omgang net als Duitsers vaak erg formeel. Daarnaast hechten zij veel waarde aan hiërarchie en gebruik van titulatuur. Spreek een professor dus bijvoorbeeld altijd aan met zijn titel. Stiptheid is erg belangrijk, te laat komen wordt gezien als onprofessioneel. Oostenrijkers houden ervan om uitgebreid vakantie te nemen, hou hier dus rekening mee in de zomerperiode. Een tip die niet alleen voor Oostenrijk geldt maar eigenlijk voor alle Duitstalige landen: Xing wordt door Duitstalige bedrijven meer gebruikt dan Linkedin. Oostenrijk kent strenge regelgeving en bureaucratie voor ondernemers. Wanneer je problemen ondervindt dan is het verstandig om externe hulp in te schakelen.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.