Niemand houdt ervan als iets wat ze gezegd hebben uit z’n verband wordt gerukt. Als vertaalbureau vinden wij het ook niet prettig om enkele zinnen of losse woorden te vertalen zonder enig inzicht in de context waarbinnen de vertalingen gebruikt gaan worden. Neem bijvoorbeeld een websitevertaling. We vertalen losse termen gebruikt in websitenavigatie, bannerteksten, een stukje webtekst hier en daar, zonder dat we het complete plaatje te zien krijgen. En als we de vertaling opleveren is het altijd maar hopen dat de vertaling aansluit op de context.

Support?

Een mooi voorbeeld is de vertaling van het woord ‘support’ bij een website vertaling. Op een commerciële of informatieve website kan dit een link zijn naar de klantenservice of technische ondersteuning voor hulp bij het gebruik van de website of een applicatie. Ondersteuning…. binnen de context van een webshop voor ondergoed, kan ondersteuning een heel andere invulling krijgen en binnen een medische context kan het misschien duiden op hulp bij een mentale of fysieke aandoening.

Deze toepassingen van het woord ‘support’ vergen elk een andere vertaling. De Franse vertaling van ‘support’ biedt bijvoorbeeld de woorden soutien, support, appui, soutènement, subvention… en nog meer! Zonder context moet een vertaler gokken naar de juiste vertaling met alle gevolgen van dien.

Context is niet alleen belangrijk voor de juiste toepassing van vertaalde woorden, maar ook noodzakelijk voor een juiste presentatie en behoud van lay-out. Als teksten vertaald worden, worden ze langer en nemen ze meer ruimte in beslag. Een zin van vijf woorden in het Engels kan bijvoorbeeld vertaald worden naar een zin van vijf woorden in het Duits, maar het aantal letters is dan wel verdubbeld. Dit kan funest zijn voor een prachtig opgemaakte pagina of ervoor zorgen dat een tekst net buiten een plaatje valt. Als een vertaler context heeft voor hetgeen hij aan het vertalen is, kan dit voorkomen worden door bijvoorbeeld net iets andere woorden te gebruiken die minder lang zijn.

Communicatie is de sleutel

Om tot een juiste vertaling te kunnen komen is communicatie tussen opdrachtgever en vertaler komen en als vertaalbureau faciliteren en stimuleren wij dit elke dag. Opdrachtgevers kunnen via ons zelf ontwikkelde platform vragen stellen aan onze vertalers en vice versa natuurlijk. Wil een opdrachtgever bijvoorbeeld extra context meegeven voor een vertaling of twijfelt een vertaler over de context van een vertaling, dan stelt het platform beide in staat om contact op te nemen en antwoorden te verkrijgen.

Hiernaast spelen onze projectmanagers een belangrijke rol in het volledig krijgen van een vertaalopdracht. Denk hierbij aan het verkrijgen van screenshots van een website of applicatie voor inzicht in context of het verkrijgen van begrippenlijsten voor uitleg over technische begrippen of merknamen die niet vertaald hoeven worden.

Vertalen is mensenwerk en om tot een kwalitatieve vertaling te kunnen komen is communicatie nodig, daar zijn mensen toch goed in?

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.