Het Arabisch, het is dé taal van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dit lijkt voor buitenstaanders vaak een groot voordeel; men hoeft dan immers slechts één taal te leren om zich verstaanbaar te kunnen maken binnen deze grote regio. Echter wordt vaak vergeten dat het Arabisch geen uniforme taal is. Het Arabisch is de officiële taal in 23 landen, in het overgrote deel van het Midden-Oosten en de Afrikaanse landen aan de Middellandse Zee. Verder valt ook de Hoorn van Afrika, met Soedan, Djibouti en Somalië onder dit gebied. Een aardig groot gebied dus, verspreid over 2 continenten. Al ver voor de tijd van de overbekende Mohammed, grondlegger van de Islam, is het Arabisch ontstaan op het Arabisch schiereiland Saoedi Arabië . Echter is door de verspreiding van de Islam ook de Arabische taal veel verder verspreid. Om wat eenheid in de taal te bewaren werden al in de 8e eeuw onder aanvoering van Al-Khalil en zijn leerling Sibawaihi uit de pre-islamitische poëzie, de oorspronkelijke Koran en de taal van de bedoeïenen taalregels opgesteld die de structuur van de taal moesten bewaken.

Meerdere dialecten

Door de tijd en de wijde verspreiding van de taal, is de taal wat meer versnipperd geraakt, waardoor men nu spreekt van meerdere Arabische dialecten in vergelijking met het standaard Arabisch, wat ook wel het Modern Standaard Arabisch (MSA) wordt genoemd. Men onderscheidt de volgende dialecten: De Meghrijnse dialecten (gebied rond Marokko, Algerije en Tunesië), de Egyptische dialecten, de Syrisch-Libanese dialecten, de dialecten van het Arabisch schiereiland en de Irakese dialecten. Deze dialecten zijn dermate verschillend dat iemand uit het gebied van de Meghrijnse dialecten iemand uit het Irakese gebied vaak niet kan verstaan. Het is een verschil vergelijkbaar tussen het Nederlands en het Deens, waarbij veel woorden op elkaar lijken maar het verstaan ervan erg lastig is. Verder is de kennis van het MSA vaak zo gebrekkig dat men ook daarin qua taal niet nader tot elkaar kan komen. Wie MSA spreekt, wordt in eerste instantie ook vreemd aangekeken aangezien het een erg formele taal is voor de Arabieren. Dat schiet dus allemaal niet op. Ook voor vertaalbureaus is het daardoor moeilijk.

Door de rijke verspreiding van het Arabisch, mede door de handel die de Arabieren al heel vroeg voerden, zijn er ook een aantal woorden beïnvloed van het Nederlands. Dat zijn dan niet woorden die door de afgelopen tijd zijn opgekomen zoals de burqa, halal en jihad, maar ook woorden als koffie, katoen, kabel en magazijn. Ook andere woorden die met ´al´ beginnen, zoals ´algebra´ en ´alcohol´ zijn voor oorsprong arabisch. ´Al´ is in het Arabisch ook een lidwoord.

Het moet gezegd worden dat het Arabisch een complexe taal is, meer een soort taalfamilie. Verschillende dialecten door de geografische verspreiding zorgen ervoor dat wij bij vertalingen vaak moeten navragen voor welk gebied uit de Arabische taalzone de vertaling moet worden gestuurd. De vertaling dient immers wel perfect begrepen te worden.

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.