Wat is het verschil tussen de twee kwaliteitscontroles?

Het uitvoeren van deze kwaliteitscontrole betekent dat een ervaren revisor de vertaling controleert. Wij onderscheiden hierin twee vormen: volledige revisie (conform ISO-17100) en steekproefsgewijze revisie (niet conform ISO-17100).

Volledige revisie

Wij adviseren u te kiezen voor een volledige revisie, indien een onvolkomenheid in uw vertaling niet acceptabel is. Bij deze optie wordt uw tekst vertaald door hoogopgeleide en ervaren native speakers conform onze ISO-17100 certificering. Voor oplevering wordt de volledige tekst onderworpen aan een kwaliteitscontrole en verbetert waar nodig.

Steekproefsgewijze revisie

Wij adviseren u te kiezen voor een steekproefsgewijze revisie, indien een scherper tarief voor uw vertaling zwaarder weegt dan de hoogste kwaliteit voor de op te leveren vertaling. Bij deze optie wordt uw vertaling eveneens vertaald door een hoogopgeleide en ervaren native speaker, echter wordt de tekst steekproefsgewijs gecontroleerd en is de ISO-17100 certificering niet van toepassing op deze gekozen kwaliteistcontrole. Dit betekent een scherpere prijs voor uw vertaling, omdat er minder tijd besteed hoeft te worden aan een kwaliteitscontrole. Dit betekent ook dat een onvolkomenheid in uw vertaling mogelijk is.