Een beëdigde vertaling is nagenoeg alleen om juridische redenen vereist. Wij adviseren bij twijfel hierover bij de partij die de beëdigde vertaling vraagt, te verifiëren of een dergelijke vertaling werkelijk nodig is. Wellicht is er bijvoorbeeld alleen een stempel van een vertaalbureau nodig. Er zijn vele uitmuntende vertalers die ervoor gekozen hebben om zich niet te laten beëdigen. Wel is het zo dat een vertaler beëdigd wordt op grond van aantoonbare bekwaamheid en opleiding.

© Copyright 2022 - Vertaalbureau Perfect B.V.