De crisis in Spanje heeft voor Nederlandse bedrijven ook een zonnige kant. Er is in Nederland namelijk een tekort aan hoogopgeleide goede technici. In Spanje is de werkloosheid op dit moment enorm. Men solliciteert zich er suf maar vindt maar moeilijk een baan. In sommige gevallen is het dus in Nederland juist omgekeerd, en is er juist vraag naar bijvoorbeeld deze technische mensen. Dat schept dus kansen voor de Spaanse werklozen.

Voordeel

De Spanjaarden hebben een voordeel ten opzichte van de Oost Europeanen zoals Polen en Roemenen. Het opleidingsniveau is in de Oostbloklanden namelijk veelal lager. Daar komt nog eens bij dat veel van de machines die gebruikt worden uit Spanje komen. Daar zitten dan dus ook arbeiders die met die machines kunnen omgaan en het bijbehorende vak uiterst goed beheersen.

Aantal groeit

Op dit moment zijn de aantallen Spanjaarden die naar Nederland vertrekken in de hoop op een baan zijn nu nog miniem. Het aantal zal echter, gezien de aanhoudende economische crisis, zeker nog gaan stijgen. Het is niet zo dat we nu moeten verwachten dat er een vloedgolf van Spanjaarden ons land komt overspoelen. Ze zullen niet in net zulke grote getalen komen als de Polen en de Roemenen. Naar verwachting zullen het enkele duizenden zijn die voor slechts een aantal jaren naar Nederland komen om te werken. Velen van hen zijn ook teveel aan hun land gehecht om voorgoed te emigreren, dus het is aannemelijk dat velen zullen terugkeren naar mate de economie weer opgekrabbeld is.

Tekort

Er is al gebleken dat er een schrijnend tekort is in Nederland aan technisch personeel. Men is wel bezig met oplossingen, maar misschien doen bedrijven er op dit moment goed aan om hun werknemers in Spanje te werven. Echter zullen aspecten als de taal wellicht een struikelblok zijn voor Nederlandse bedrijven. Toch zijn er veel positieve reacties van bedrijven die technische vacatures hebben opgevuld met Spaanse werknemers. Het is dus niet onverstandig om als eigenaar van een bedrijf een beetje Spaans te leren, of een Spaanse vacature te plaatsen!

© Copyright 2024 - Vertaalbureau Perfect B.V.